img not found!
img not found!
img not found!

maliheh hosseini

hosseiniacademy اکادمی حسینی
img not found!

ملیحه حسینی

مدیر عامل

این یک تست است و اعتباری ندارد سابقه بسیار در زمینه مدریت و معلمی با تجربه ای چندین ساله این یک تست است و اعتباری ندارد سابقه بسیار در زمینه مدریت و معلمی با تجربه ای چندین ساله این یک تست است و اعتباری ندارد سابقه بسیار در زمینه مدریت و معلمی با تجربه ای چندین ساله

مدیر عامل دو برند طلوع سبز و اقیانوس مالک اکادمی حسینی

Follow Me:

مهارت های من :

آموزش پیش دبستانی 97%
تربیت بدنی 87%
آموزش زبان 95%

اطلاعات شخصی :

تحصیلات:

دانشگاه امیر کبیر

تدریس از :

1396

تدریس در اکادمی حسینی از:

2018

چیزی که من بیشتر دوست دارم:

بچه هایی با ذهن خلاق

درباره اکادمی حسینی

با کمک معلمان و محیط زیست به عنوان سومین معلم، دانش آموزان فرصت هایی برای ریسک کردن با اطمینان