کتاب حال خوش یادگیری

کتاب الکترونیکی حال خوش یادگیری

http://hosseiniacademy.com سید علی حسینی

در طول سال­ها تحصیل در دانشگاه و همراهی کردن افراد­ در امر مشاوره و راهنمایی کردن، به یک حلقه گمشده در بین آن­ها پی بردم و تصمیم گرفتم برای شروع این رسالت به نگارش کتابی در حوزه‌ی بهبود فردی بپردازم و هدفی که از تحریر کتاب حال خوش یادگیری دنبال می‌کنم، ایجاد چراغ‌هایی در ذهن انسان‌هاست تا سعی کنند برای روشن کردنشان به واکاوی و خود اندیشی مشغول شوند و این بذر وجودی در آن‌ها شروع به جوانه زدن و در آخر شکوفه‌های بهاری این امر در لحظه‌به‌لحظه زندگی‌شان عطرافشانی کنند.