تمام مطالب دسته بندی: آزمون
آزمون سرعت مطالعه

آزمون سرعت مطالعه

 آزمون سرعت  هدف از این آزمون این است که شما سرعت مطالعه خود را به دست آورید. قبل از این که شروع کنید به این نکته توجه داشته باشید که زمان خود را بعد از اتمام مطالعه متن ثبت کنید و بعد سوالات مربوط به درک مطلب را پاسخ دهید.     برگی از کتاب ایده عالی مستدام – چیپ هیث و دن هیث: مدفون کردن لیدخبر – گزارشگران خبری آموخته اندکه گزارش هایشان را با مهم ترین اطلاعات آغاز کنند جمله اول جلمه ی لید نامیده می شودو شامل اساسی ترین اجزای گزارش است .لید خوب می تواند حاوی مقدارزیادی اطلاعات باشد مانند این دو لید از مقاله هایی که از سوی انجمن ویرایشگران روزنامه های آمریکا برنده جایزه […]