تمام مطالب دسته بندی: مدیریت زمان
مدیریت زمان

مدیریت زمان

مدیریت زمان مدیریت زمان و برنامه ریزی از جمله مسائلی است که امروزه ذهن افراد را به خود درگیر کرده است.همه ما در طول روز ۸۶۴۰۰ ثانیه وقت داریم، اما چه می شود که عده ای بهترین استفاده را از این وقت دارند و همه کارهای مهم خود را انجام می دهند اما عده ای با کمبود وقت مواجه می شوند؟ جواب سوال بسیار ساده است، آن ها یاد گرفته اند چطور زمان خود را مدیریت کنند یا مدیریت زمان داشته باشند. برای استفاده درست از زمانی که در اختیار دارید چند تکنیک هست که باید آنها را به کار گیرید: تکنیک اول مدیریت زمان: قانون ۸۰/۲۰ را به کار گیرید اولین تکنیک مدیریت زمان تکنیک هشتاد به بیست است.این […]

1 2