مرکز سنجش استعداد و توانمندی

مرکز سنجش استعداد و توانمندی‌های مرکز مشاوره مهندس حسینی یک خدمت ویژه این مرکز می‌باشد که در راستای استعدادیابی و توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه‌ی خدمات مشاوره و آموزش خانواده ارائه خدمت می نماید.
شما می توانید جهت شرکت در آزمون و درخواست خدمات مشاوره از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید.